Wat is de claimsverordening?

Europese Verordening voor Voedings- en Gezondheidsclaims (EU 1924/2006)

Claimsverordening (EG 1924/2006)

Sinds 2007 is de Europese Verordening voor Voedings- en Gezondheidsclaims voor levensmiddelen van kracht (EU 1924/2006). Deze verordening wordt ook wel kortweg de claimsverordening genoemd. Het doel van de claimsverordening is simpel: zorgen dat de claims wetenschappelijk bewezen zijn en begrijpelijk voor de consument.
Copyright: © alle rechten voorbehouden door Keuringsraad, KOAG/KAG